042 791 043 / Trg kralja Tomislava 13, 42250 Lepoglava

slika_dv_naslovna_13.png

U petak 29. rujna obilježili smo Europski tjedan sporta šetnjom Lepoglavom i usponom na Ivan brdo.

Opširnije...

 

Kao i svake godine djeca Dječjeg vrtića LEPOGLAVA aktivno su sudjelovala na čipkarskom festivalu.

Opširnije...

18. rujna 2107. smo u našem vrtiću ugostili čipkaricu. Naime baka našeg Erika gospođa Ljubica Kišićek stigla je u vrtić da djeci na praktičan način prikaže izradu lepoglavske čipke.

Opširnije...

 

Potaknuti činjenicom da je vožnja bicikla sportska aktivnost kojom se bavi najveći broj djece Zajednica sportskih udruga grada Lepoglave u suradnji s MUP-om (PU Varaždinska / PP Ivanec) i Hrvatskim olimpijskim odborom pripremila je edukativno – sportski program koji se sastojao od predavanja o pravilima za sudjelovanje biciklista u prometu te praktičnih vježbi vožnje biciklom na poligonu.

Opširnije...

 

 Lepoglavsku baštinu i znamenitosti – od čipke, ahata, pavlina pa do tradicionalnog života Lepoglavčana, okupljenima su u Dječjem vrtiću Lepoglava dopadljivom i zanimljivom priredbom, u kojoj nije nedostajalo pjesme niti plesa, predstavili vrtićki mališani.

Opširnije...