042 791 043 / Trg kralja Tomislava 13, 42250 Lepoglava

slika_dv_naslovna_13.png

POLICAJCI U VRTIĆU

Posebni gosti posjetili su vrtić te iznenadili djecu svih skupina.

 

Policajci Blaško Davor i Božidar Šumečki su naši stalni gosti koji nas posjete svake godine i porazgovaraju s djecom o sigurnosti djece u prometu.

Tako su podsjetili djecu kako se treba kretati ulicom, kako se sigurno voziti u automobilu, gdje se djeca trebaju igrati.

Djeca su sve znala o tome koje su boje na semaforu i koja su njihova značenja.

Najljepši dio druženja bilo je razgledavanje policijskog automobila i motora.